URIFX

NZDCAD #Phân tích cơ hội (tt) => Phân tích Timing

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
hi all,

Mình tiếp tục follow với idea hôm trước. Hôm nay mình sẽ xem correction này khi nào kết thúc và nó có thể extend tới mức nào.

Kỹ thuật mình áp dụng ở đây là Action - Reaction của Andrew's Pitchfork . Tức là gía có xu hướng action và reaction ở khung thời gian gần bằng nhau => từ đó mình có thể forecast được giá có thể pull back lại đến mức nào để có plan phù hợp.

Trường hợp này, nếu giá có pull-back lại thì cũng có thể tới 0. 5-0 .68 Fibo, như vậy là đẹp. Risk bị bẻ trend không cao.

Next, quan sát cấu trúc giá của wave hiện tại, rôi phân tích R:R để có Opportunity nào vào lệnh tiếp hay không.

Note: Kỹ thuật của mình có thể chỉ mình thấy hữu dụng vì nó lệ thuộc rất nhiều yếu tố của người trade (% win, có bị yếu tim không, hướng nội/hướng ngoại,.. capital, risk per trade, trade duration,....). Vì thế anh em nếu có apply có thể sẽ failed nhé.

Regards,
URI .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.