URIFX

NZDCAD #Phân tích cơ hội (tt) => Quản lý Entry

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
hi all,
Mình tiếp tục phát triển idea hôm trước sau khi đã vào lệnh.

Enter: đã sell ở giá 0.9172 => Enter market cũng là một chủ đề hấp dẫn :).
Risk: theo plan và style trading của mình => Risk management is key.
Profit: +36 pips.
Next steps:
  • protect lệnh ở 5% số pips thắng (hiện tại là +36 pips) => RISK FREE và bạn có thể dùng Balance để tiếp tục take risk cho các cơ hội khác.
  • Kịch bản #1: BULL. Chạm SL, bạn huề vốn hoặc ăn vài $ :). Với kịch bản này, tôi sẽ chờ cơ hội để buy.
  • Kịch bản #2: Bear (đang on trade):
    ==========================
    Với mô hình giá hiện tại, mình mong chờ giá sẽ phát triển 1 correction và mất thời gian vài ngày để hoàn thành.
    Lúc này consider bán thêm 1 entry nữa.

Target theo risk:reward:

1:1 => 0.23 - 0.38 Fibo (dễ đạt nhất)
1:2 => 0.5 - 0.68 Fibo
1:4.5+ => AB=CD (như trên chart)


Bình luận: