URIFX

NZDCAD #Phân tích cơ hội (tt) => Quản lý Entry

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
hi all,
Mình tiếp tục phát triển idea hôm trước sau khi đã vào lệnh.

Enter: đã sell ở giá 0.9172 => Enter market cũng là một chủ đề hấp dẫn :).
Risk: theo plan và style trading của mình => Risk management is key.
Profit: +36 pips.
Next steps:
  • protect lệnh ở 5% số pips thắng (hiện tại là +36 pips) => RISK FREE và bạn có thể dùng Balance để tiếp tục take risk cho các cơ hội khác.
  • Kịch bản #1: BULL. Chạm SL, bạn huề vốn hoặc ăn vài $ :). Với kịch bản này, tôi sẽ chờ cơ hội để buy.
  • Kịch bản #2: Bear (đang on trade):
    ==========================
    Với mô hình giá hiện tại, mình mong chờ giá sẽ phát triển 1 correction và mất thời gian vài ngày để hoàn thành.
    Lúc này consider bán thêm 1 entry nữa.

Target theo risk:reward:

1:1 => 0.23 - 0.38 Fibo (dễ đạt nhất)
1:2 => 0.5 - 0.68 Fibo
1:4.5+ => AB=CD (như trên chart)


Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.