dinhchien

NZDJPY - Tín hiệu tăng theo Keltner channel 3/1/2021

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
- Keltner tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 1.
- Chờ mua khi giá hồi lại đường Upper 1.