dinhchien

Cách NZDJPY chỉ 2% thắng hơn 1.300% trong 4 năm

FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1. Thông số vào lệnh:
a. Basis Keltner: 20;
b. Xác định xu hướng:
...Keltner trend confirm: Upper/Lower 1. Tăng khi giá vượt lên đường Upper 1 và Giảm khi giá cắm xuống đường Lower 1.
...Tính lại tín hiệu tăng/giảm khi đã vào lệnh.
c. Điểm vào lệnh: Upper/Lower 1.
d. Hủy mua/bán khi xuất hiện nến đảo chiều: 80% chiều cao Upper 1 và Lower 1
2. Stoploss và profit theo tỉ lệ 1/1.1. 1 tương đương chiều cao kênh Keltner Upper1 - Lower1.