dinhchien

NZDJPY - Tín hiệu giảm theo Keltner channel 29/11/2021

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Risk: 1%.
- Xu hướng giảm khi nến vượt xuống đường Lower 1.
- Bán giá trở về lower 1.