dinhchien

NZDJPY - Giảm theo kênh Keltner 6/12/2021

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Đáy sau thấp hơn, đỉnh sau thấp hơn > Giảm.
Demo rủi ro 2%/lệnh.