MyFriendFun

NZDJPY sóng đang rất đẹp tiếp tục canh mua lên

OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY sóng đang rất đẹp tiếp tục canh mua lên theo khung sóng lớn.
Đây là chiến lược xu hướng điểm vào lệnh chốt lời tùy thuộc vào mỗi người

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.