dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 19-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu Long được tính toán bằng cách Đóng nến cắt lên Phía trên của Kênh Keltner .
2. Tín hiệu {Bán] Ngắn được tính toán bằng cách Đóng nến cắt xuống Kênh Keltner Thấp hơn.
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống tại Mục nhập.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner ).
a. Không lọc Nến trên 80%.
b. Lọc Nến trên 80% cho Không vào.