dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 1-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
* Màn hình bên phải 99% đều đoán, chỉ có kết quả tốt bên trái cho cơ sở áp dụng thực tế.
* Risk 1 giao dịch: 1%.
- Tỉ lệ thành công: ~ 54%/20.000 nến quá khứ.
- Hoa hồng (commission): 4usd/hợp đồng.
- Trượt giá (slipage): 2 ticks/giao dịch.
---> Cách vào lệnh xem các links phía dưới.