dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh giá Keltner 11-9-2020

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải ai cũng đoán, chỉ có kết quả tốt nhất bên phải cho cơ sở vào lệnh.
- Rủi ro: 1% tài khoản/1 lệnh.
- Chúc may mắn.