SharkteamPower

CẬP NHẬT NZDJPY

SharkteamPower Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
CẬP NHẬT TÍN HIỆU NZDJPY

NJ hiện đang đi trong cấu trúc hiệu
chỉnh phức tạp.

Hiện tại giá đã xác nhận kết thúc sóng
B tai 78.00 và đang trên đường hoàn
thiện sóng C.

Khuyến nghị: Canh sell khu vực 76.6 -76.8

Chốt lời :
TP1: 74.8
TP2: 74.0
Bình luận:

Chúng ta canh sell 78.8 SL 20pip TP 50-60 pip

Hãy LIKE bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
👉 Kênh Channel mình cập nhật theo thị trường cho ae : t.me/+mxgzBMxei3hiZTM1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.