dinhchien

Cách NZDJPY thắng hơn 500%/3,5 năm theo kênh Keltner Channel

FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Sử dụng Bot Swing tìm quy luật trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
- Nếu cả 3 điều kiện trên OK thì áp dụng vào thực tế.
Bước 1: Xác định xu hướng chính.
- Khi giá đóng cứa trên đường Upper -> xu hướng tăng.
- Khi giá đóng cửa dưới đường Lower -> xu hướng giảm.
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh.
- Khi giá quay lại, điều chỉnh về đường Upper thì BUY (mua) theo xu hướng tăng trên.
- Khi giá quay lại, điều chỉnh về đường Lower thì SELL (bán) theo xu hướng giảm trên.
Bước 3: Xác định mức Stop loss và Take Profit.
- Sử dụng độ lớn của kênh giá Keltner để tính mức dừng lỗ/chốt lời: từ giá vào lệnh +- độ lớn của kênh giá Keltner (khoảng cách 20 nến gần nhất).
* Xem vui vẻ, comment thoải mái.
Do trình độ hạn chế, góc nhìn Forex Đình Chiến chỉ nói 1 góc nhỏ về Trade trong nhiều phương pháp.