dinhchien

Cách kết hợp Stochastic và Keltner Channel để xác nhận Xu hướng

Đào tạo
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
* Chúc các bạn xem vui vẻ.

Ý tưởng liên quan