dinhchien

NZDJPY - Day trade với kênh giá Keltner 09-09-2020

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu Long được tính toán bằng cách Đóng nến cắt lên Phía trên của Kênh Keltner.
2. Tín hiệu {Bán] Ngắn được tính toán bằng cách Đóng nến cắt xuống Kênh Keltner Thấp hơn.
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống tại Mục nhập.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner).
a. Không lọc Nến trên 80%.
b. Lọc Nến trên 80% cho Không vào.
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi nhập Giá.
ảnh chụp nhanh
---------------------------------------
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
Cảm ơn đã xem .