dinhchien

NZDUSD - Kỳ vọng retest đỉnh & tạo đỉnh mới

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Không stop loss cá mập cắn ráng chịu.
- Giao dịch với 4 mục tiêu, vậy anh em lựa chọn điểm vào sao cho phần thưởng/ rủi ro = 2/1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.