NgocHaiPearlie

SIK2023 28/04 - Giá Bạc vẫn duy trì đi ngang

COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị giá Bạc kỳ hạn tháng 5 đang chững lại, thị trường sẽ chờ đợi các tin tức quan trọng trong hôm nay và cuộc họp của FED tuần sau

Hiện tương tự theo đánh giá Bạc sẽ vẫn ở trong biên độ đi ngang và chờ một tín hiệu bán theo đánh giá ở trên

Dài hạn sẽ cần phá vỡ mốc hỗ trợ nhạy cảm 24.7 $/oz để xác nhận xu hướng bán xuống

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.