NgocHaiPearlie

SIK2023 26/04 - Tín hiệu bán đạt TP

COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị giá Bạc kỳ hạn tháng 5 đã giảm về vùng hỗ trợ 24.7 $/oz, trước đó chiến lược bán trong phân tích hôm qua cũng đã đạt một phần lợi nhuận kỳ vọng.

Tuy nhiên, sự đảo chiều tăng lại vào cuối phiên đã khiến cho các đánh giá xu hướng giảm dài hạn cần chững lại và có thể tạm thời đứng ngoài thị trường lúc này để theo dõi thêm diễn biến

Hiện giá vẫn đang ở trong biên độ đi ngang như đã phân tích, sẽ cần thêm nhiều tin tức để giá có thể phá vỡ các mốc này trước khi thực hiện các chiến lược dự báo dài hạn hơn.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.