NgocHaiPearlie

SIK2023 25/04 - Bạc giao tháng 5 có thể vẫn đi ngang

COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị giá Bạc giao tháng 5 đã tăng lại vùng đỉnh cũ, tương tự phân tích giá Vàng thì hiện tại giá Bạc đang không có được một tín hiệu rõ ràng.

Sự tương quan so với USD và Lợi suất trái phiếu cũng đang chững lại và có thể đang không xác nhận được nghịch đảo hoàn toàn trong ngắn hạn hôm nay. Do đó, theo quan điểm cá nhân hiện tại chúng ta sẽ không vội thực hiện lại chiến lược giao dịch Bạc tương lai.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.