AMBroker

SP500 - Xu hướng trading chỉ số

CME:SP1!   Hợp đồng tương lai S&P 500
Xu hướng: Bullish
Hỗ trợ 2860, 2890 và 2800-2825
Kháng cự 2970-2980, 3000 và 3030.
Price action: Giá vọt lên sau một mô hình inside bar trong tuần này. Một nến có đuôi dàn cũng đc hình thành từ hỗ trợ 2860-90 đã nâng giá tăng mạnh.
Xu hướng sẽ là tăng khi hỗ trợ 2800-2825 được giữ vững, giá cũng đang vững vàng từ vùng 2860.
Chúng ta sẽ canh buy khi có nhịp hồi hoặc tín hiệu ( inside bar hoặc pin bar ) khi giá được giữ vững ở 2890 - 2860. Mục tiêu sẽ là 2940.

Bình luận