AMBroker

SP500 - Xu hướng trading chỉ số

CME:SP1!   None
Xu hướng: Bullish
Hỗ trợ 2860, 2890 và 2800-2825
Kháng cự 2970-2980, 3000 và 3030.
Price action: Giá vọt lên sau một mô hình inside bar trong tuần này. Một nến có đuôi dàn cũng đc hình thành từ hỗ trợ 2860-90 đã nâng giá tăng mạnh.
Xu hướng sẽ là tăng khi hỗ trợ 2800-2825 được giữ vững, giá cũng đang vững vàng từ vùng 2860.
Chúng ta sẽ canh buy khi có nhịp hồi hoặc tín hiệu (inside bar hoặc pin bar) khi giá được giữ vững ở 2890 - 2860. Mục tiêu sẽ là 2940.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.