AMBroker

SP500 lên đỉnh cao của mọi thời đại

CME:SP1!   None
Xu hướng: Tăng mạnh
Hỗ trợ 3030, 2960-2980, 2860-2890 và 2800-2850
Kháng cự: chưa xác định
Price action: Giá phá khỏi vùng kháng cự để tiến tới mức cao nhất chưa từng có bên trên vùng 3030. Giá gần đây đã tăng mạnh từ tín hiệu bullish pin bar tương đối lớn với bấc nến dài được hình thành ngay trên vùng 2860-90 (hỗ trợ)
Việc giá phá khỏi vùng 3030 đã kích hoạt một mô hình bứt phá dài hạn. Xu hướng dài hạn được giữ vũng là tăng khi mà hỗ trợ 2800-2825 được giữ vững.
Chúc ta sẽ canh mua khi giá có điều chỉnh (về vùng hỗ trợ) hoặc môt tín hiệu price action đáng chú ý
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.