mmfxtrading

S&P500 Hỗ trợ cũ thành kháng cự mới.

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Xu hướng giảm được kích hoạt khi vùng hỗ trợ tại 2690 bị xuyên qua đồng nthời khối lượng cũng tăng mạnh. Vùng kháng cự mạnh tại 2790 - 2860. Vùng hỗ trợ chính nằm ở vùng 2650-90 và 2550. Từ đây có khả năng thị trường sẽ vẫn biến động theo cả 2 chiều chúng ta hoàn toàn có thể canh cả sell và buy.

Giá đã tiến vào vùng kháng cự chính từ 2790 đến 2860. Có nguy cơ đáng kể cho thị trường chững và đảo chiều xuống thấp hơn, do đó hãy cảnh giác với các tín hiệu bán. Chúng tôi muốn chờ đợi tín hiệu bán rõ ràng trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, giữa vùng kháng cự quan trọng 2790 - 2860, trước khi xem xét một điểm vào short khác.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có thể xem xét bán theo một price action rõ ràng trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 2790 đến 2860. Nhắm mục tiêu trở lại khu vực 2650-90 và sau đó là 2550.

Short VN30 trong tuần này cũng là một lựa chọn :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.