mmfxtrading

VNINDEX tiếp tục điều chỉnh trong tương lai?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Những tín hiệu phân tích cơ bản vẫn cho thấy rằng VNINDEX có khả năng tiếp tục giảm điểm trong trung hạn. Sau khi phá vỡ vùng support 922, VNINDEX gặp vùng cầu ở 885 và trở lại retest mức cản 922. Tuy nhiên, trong ngày giao dịch thứ ba vừa rồi, thị trường đã đóng cửa với một cây nên marubozu tại ngay mức key level quan trong. Có thể đó là một dấu hiệu cho thấy VNINDEX sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong tương lai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.