mmfxtrading

TLG giá break xuống sau vùng giá tích luỹ

Giá lên
HOSE:TLG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
CTCP Tập đoàn Thiên Long là nhà sản xuất văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với sản phẩm đa dạng, bao gồm bút viết, dụng cụ văn phòng, dụng cụ học tập, và dụng cụ mỹ thuật. TLG nắm 60% thị trường bút viết trong nước và hiện đang đẩy mạnh xuất khẩu.
KQKD của TLG có doanh thu 2018 tăng 14% với cùng kỳ, cùng với sự phát triển của giáo dục VIêt Nam TLG sẽ có thể tăng trưởng ổn định.
Về kỹ thuật, sau nhịp tăng mạnh và tích luỹ thì hiện giá đang có dấu hiệu break khỏi vùng tích luỹ và điều chỉnh trước trend tăng mạnh mẽ từ trước tới giờ. Có thể thấy rõ giá có phản ứng rất tốt với hỗ trợ MA200 khung thời gian Week. Và nhiều khả năng giá có thể tiếp tục hồi lên 65,000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.