HOSE:PVT   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
Là một thành viên của PetroVietnam, PVT là doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất về mảng vận tải biển cho ngành dầu khí. PVT hiện sở hữu đội tàu chở dầu lớn nhất và vận chuyển toàn bộ dầu cho Nhà máy Dung Quất, 30% dầu thành phẩm, 90% LPG, 10% thị phần vận chuyển than và 10% thị phần kho nổi. Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đã công bố KQKD quý 4/2018, với doanh thu cả năm 2018 tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi LNST sau lợi ích CĐTS cũng tăng rất mạnh.
Về kỹ thuật thì xu hướng giảm vời downward trendline vẫn còn đó, Tuy nhiên hiện giá đang được support trong ngắn hạn bởi MA10, đây cũng là hỗ trợ tốt cho PVT. Hoàn toàn có thể mua được tại mức giá 16,800 và 16,500. Khi chạm trendline giảm nhiều khả năng cao giá sẽ quay đầu và kết thúc nhịp tặng. Đang là cơ hội mua lướt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.