mmfxtrading

Phiên tăng tiếp của thị trường

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hiện tại VN30 đang đóng cửa khá gần với vùng kháng cự. Trước kia đây là vùng hỗ trợ quan trọng của chỉ số này. Tuy nhiên sau khi rơi xuống dưới vùng này thì đây lại trở thành một kháng cự mạnh và không loại trừ khả năng VN30 sẽ có rung lắc mạnh và điều chỉnh giảm khi chạm kháng cự này.

Chỉ số VNI đã tăng 0,4% phiên thứ 2 liên tiếp, lập đỉnh mới 5 tuần qua. Giá đang đóng cửa gần MA10 nhiều khả năng phiên hôm nay là một phiên tăng tiếp của thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.