hung_vuong

Tổng vốn hoá có sự thay đổi nhẹ vẫn là xu hướng giảm ngắn hạn

CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Kết thúc nhịp giảm mạnh này sẽ tính sang trường hợp rơi mới do đoạn này khó đoán

Bình luận