dinhchien

US30 - Kỳ vọng test lại đáy và hoàn thành Bat Pattern

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
* Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo 1 cú chọc thẳng xuống đường Bolliger Band dưới.
* Lực giảm của MACD & RSI đủ mạnh để dự đoán mã US30 sẽ giảm tiếp trong 2 tuần tiếp theo.
* Đo từ đỉnh cũ về đợt giảm mạnh gần nhất đang ở tỉ lệ Bat Pattern.
* Dừng lỗ ở mức xuyên thủng bình quân đường EMA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.