DubaiSC

Phân tích giá USDCAD: Duy trì phòng thủ trên hỗ trợ 21-DMA

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD đánh giá mức tăng gần đây xung quanh mức cao nhất trong hai tuần trong phiên giao dịch châu Á chậm chạp hôm thứ Sáu. Khi làm như vậy, cặp Loonie rút lui khỏi vùng kháng cự ngang quan trọng ngắn hạn, giảm xuống 1,3730 vào thời điểm báo chí.

Tuy nhiên, các tín hiệu giảm giá từ MACD và sự phá vỡ thành công của đường 21-DMA khiến người mua USDCAD có hy vọng trừ khi báo giá nằm ngoài ngưỡng hỗ trợ DMA đã nêu gần 1.3700

Ngay cả khi báo giá giảm xuống dưới 1,3700, sự hội tụ của 50-DMA và các mức thấp được đánh dấu từ cuối tháng 10 mang lại một điểm khó bẻ gãy cho những con gấu USDCAD xung quanh 1,3500.

Điều đó nói rằng, mức 1,3610 và đường xu hướng dốc lên từ đầu tháng 8, gần nhất là 1,3320, hoạt động như các bộ lọc giảm giá bổ sung để theo dõi trong thời gian cặp tiền giảm thêm.

Trong khi đó, các động thái phục hồi cần cung cấp mức đóng cửa hàng ngày vượt quá mức 1,3825 để cho phép những con bò đực USDCAD đặt câu hỏi về mức cao nhất hàng năm, hiện tại là khoảng 1,3980.

Theo đó, con số vòng 1.4000 có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự bổ sung để theo dõi đối với những người mua cặp trước khi nhắm mục tiêu Mức mở rộng Fibonacci 61,8% (FE) của các động thái từ tháng 9 đến tháng 10 của cặp, gần 1,4130.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.