DubaiSC

Chiến lược giao dịch USDCAD 15/11

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
1,3280

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 1,3280 với mục tiêu mở rộng lên 1,3340 & 1,3360.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 1,3280 có thể giảm tới 1,3260 & 1,3240.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI tăng báo hiệu xu thế tiếp tục tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.