Leadership

USDCAD: Sóng 5 Target: 1.278

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên biểu đồ H1 của USDCAD , có vẻ như giá đã hoàn thành sóng Elliott thứ 4 của chu kỳ giảm với phân kỳ AO.
Có thể cân nhắc Short với Target: 1.278
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan