Leadership

USDCAD: Sóng 5 Target: 1.278

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên biểu đồ H1 của USDCAD , có vẻ như giá đã hoàn thành sóng Elliott thứ 4 của chu kỳ giảm với phân kỳ AO.
Có thể cân nhắc Short với Target: 1.278
Đóng lệnh: dừng lỗ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.