DubaiSC

USD/JPY trong ngày: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 145,60.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Điểm đảo chiều (mức vô hiệu):
145,60

Khuyến nghị:
MUA ở trên mức tỷ giá 145,60 với mục tiêu mở rộng lên 146,85 & 147,30.

Chiến lược thay thế:
Nếu xuống dưới 145,60 có thể giảm tới 145,10 & 144,60.

Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ báo RSI báo hiệu xu thế bật lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.