tradafx

Chờ các thiết lập bán với USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm giá.
Giá đã phá vỡ Key level của động thái tăng giá hồi ngắn hạn, sau đấy có một động thái tăng để kiểm tra lại key level.
Hiện tại giá đã giảm và có thể sẽ hồi giá một lần nữa về Key level 110.000 thì ta có thể canh các thiết lập Price Action để vào lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 109.100.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.