tradafx

Chờ giá hồi và xác nhận xu hướng giảm để bán với EURJPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm dài.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ, giá đã phá vỡ Key level tăng trong sóng hồi.
Đợi giá hồi về xác nhận xu hướng giảm quay trở lại thì có thể giao dịch bán với EURJPY.
Mục tiêu giá là vùng hỗ trợ 128.600
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.