tradafx

Đợi giá phá vỡ Key level và xác nhận xu hướng giảm với CADJPY

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá.
Tại ngưỡng kháng cự 88.000 hình thành mô hình đảo chiều hai đỉnh, động lực giảm dần xuất hiện tín hiệu phân kỳ với MACD.
Key level tại 87.000, đợi giá giảm rõ ràng dưới Key level thì có thể theo dõi các động thái hồi để vào lệnh bán với CADJPY.
Mục tiêu lợi nhuận tại vùng hỗ trợ 85.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.