ngohoang98

Đồng USD sẽ tăng giá trong tuần tới?

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
Hiện tại DXY đã chạm vừng kháng hỗ trợ mạnh và xuất hiện cây doji trên khung H4 kèm theo RSI chạm vào vùng quá bán và đang hướng lên.
Tôi kỳ vọng sẽ có một nhịp hồi lên nhẹ trong tuần tới.

Theo đó các tín hiệu sẽ xuất hiện trên các cặp chính tùy từng thời điểm nên vị thế nào cho lời lỗ tốt nhất thì chúng ta sẽ vào.

Bình luận