UnknownUnicorn4548749

USDZAR 27/12/2019- Buy trung hạn

Giá lên
FX:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
Theo dõi khung W1 để buy cho đỡ nhiễu.
Tìm điểm vào tại D1 theo hình, hãy chờ đợi tín hiệu priceaction tại D1
Muốn ăn trọn kèo này theo trung hạn W1 thì phải đánh tuân thủ 1% risk.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.