BlackBull_Markets

13.07.22 USOIL GIẢM MẠNH, GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO

Giá xuống
BLACKBULL:USOIL.F   West Texas Intermediate Crude Oil Futures
Tỷ giá USOIL sau khi phá vùng hỗ trợ 100.91 (chuyển thành vùng kháng cự) đã tạo đáy mới tại vùng 94.2 và có dấu hiệu hồi phục lên kiểm tra vùng hỗ trợ vừa phá.

Xu hướng giảm (H1) vẫn được đảm bảo với các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu như:
1, EMA20 < EMA50 < EMA100
2, Stoch < 20

Ngoài ra với việc phá đáy cũ tại vùng 100.91 và tạo đáy mới thấp hơn.

Nên chúng ta vẫn ưu tiên cho các vị thế short trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh 104.8 , vì vậy chúng ta vẫn nên hết sức cẩn thận.

Vùng an toàn cho những vị thế short sẽ là vùng giá quanh vùng kháng cự 100.91

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.