NgocHaiPearlie

Dầu tiếp tục xu hướng mua lên

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tin tức
- Giá dầu tăng do dự báo lạc quan về sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu và tồn trữ xăng của Mỹ giảm.
- Song mức tăng bị hạn chế bởi tồn trữ dầu thô tăng sau cơn bão mùa đông Texas vào tháng trước.

Phân tích kỹ thuật
- Hỗ trợ: 63.92 - 64.30
- Kháng cự: 65.86
- Điểm đảo chiều: vùng hỗ trợ quan trọng trong ngày.

Dự báo xu hướng: Dầu tiếp tục duy trì đà tăng, điểm mua ngắn hạn vùng 64.00

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.