NgocHaiPearlie

Dầu tiếp tục xu hướng mua lên

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tin tức
- Giá dầu tăng do dự báo lạc quan về sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu và tồn trữ xăng của Mỹ giảm.
- Song mức tăng bị hạn chế bởi tồn trữ dầu thô tăng sau cơn bão mùa đông Texas vào tháng trước.

Phân tích kỹ thuật
- Hỗ trợ: 63.92 - 64.30
- Kháng cự: 65.86
- Điểm đảo chiều: vùng hỗ trợ quan trọng trong ngày.

Dự báo xu hướng: Dầu tiếp tục duy trì đà tăng, điểm mua ngắn hạn vùng 64.00