ThangLeViet

VHC - DẪN ĐẦU SÓNG THỦY SẢN TRONG QUÝ 2/2022

Giá lên
HOSE:VHC   CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
LÝ DO KHUYẾN NGHỊ

- Thanh khoản tăng 16% so với 10 phiên giao dịch => dòng tiền lớn đang vào
- Giá vượt đỉnh => hoàn thành mô hình tích lũy và tăng giá đi lên
- Xét về cơ bản: DN này có lợi nhuận thuần tốt nhất, tổng tài sản của DN đứng thứ 2 và vốn hóa thị trường đứng đầu ngành thủy sản
- Xuất khẩu thủy sản đạt 150% svck, doanh thu thuần tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái

CHIẾN LƯỢC

- Vùng giá mua: 99 - 101
- Cắt lỗ: 90
- Chốt lời: 121
--
Chúc anh em ra khơi thuận buồm xuôi gió!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.