ThangLeViet

LTG - Lợi nhuận lớn nhờ giá trị gạo xuất khẩu tăng

Giá lên
UPCOM:LTG   LOC TROI GROUP JSC
Yếu tố cơ bản
  • Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì, Phillipine cấm xuất khẩu thịt gà, Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ => Chủ nghĩa bảo hộ quốc gia trở thành vấn đề toàn cầu.
  • Giá gạo tăng trưởng 4% từ đầu năm đến nay
  • Việt Nam nằm trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

    => Cơ hội ngàn vàng cho LTG

    Yếu tố kỹ thuật

  • Tích lũy 5 phiên giao dịch quanh mức 37.6 - 38.5
  • Thanh khoản giảm dần khiến giá không biến động
=> Mở mua mới 19% NAV tại giá 37.5 và tiếp tục mua trung bình giá 10% NAV tại mức giá 35.3 (nếu có thể)
--
Chúc anh em giao dịch thắng lợi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.