ThangLeViet

TRUY TÌM NHÓM NGÀNH TĂNG TRƯỞNG NHẤT TRONG NĂM 2022 (Phần 3)

UPCOM:HHV   None
5. Ngân hàng:

Ngân hàng là một trong những nhóm doanh nghiệp “ăn nên làm ra” nhất trong năm 2021 với EPS lũy kế 9 tháng đầu năm trung bình ngành đạt 11,088. EPS có sự phân hóa mạnh ở nhóm dẫn đầu: 13,368, nhóm trung bình: 10,441 và nhóm kém hiệu quả: 6,727. Sự phân hóa mạnh này xảy ra giữa những ngân hàng xử lý tốt nợ xấu (tỷ lệ nợ xấu giảm và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng) và thay đổi nhanh chóng, thích nghi với cuộc đua chuyển đối số ngân hàng nói riêng và cuộc cách mạng 4.0 nói chung.

Mặc dù lợi nhuân của nhóm ngân hàng được đánh giá là “khủng”, những con số trên chưa phản ánh toàn bộ hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm vừa qua. Thông báo tháng 11/2021 mới đây của Ngân hàng nhà nước cho biết năm 2022 sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng lãi suất huy động vốn nhằm hạn chế tiền chảy vào những kênh đầu tư nóng như chứng khoán và bất động sản. Điều này dự kiến sẽ thu hẹp biên lãi thuần (NIM) của nhóm ngân hàng, tuy nhiên, với lợi nhuận khủng như vậy, cổ phiếu ngân hàng vẫn là một trong những nhóm sinh lời tốt trên thị trường chứng khoán.

6. Xây dựng/Đầu tư công:

Tháng 1 năm nay, Quốc Hội sẽ có phiên họp bất thường đầu tiên trong năm để bàn về nhiều vấn đề cấp bách hiện nay. Trong đó, Quốc Hội thảo luận về quy mô gói kích thích kinh tế (Quantitative Easing – QE) nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và thúc đẩy phát triển nền kinh tế bằng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Theo dự kiến, chính sách tài khóa mà nội dung chính là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sẽ chiếm từ 70% - 80% tổng giá trị. Điều này cho thấy sự quyết liệt của chính phủ trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp “giải cứu” nền kinh tế. Tất nhiên, những doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng/đầu tư công sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sự kiện này.

Xây dựng và bất động sản có mối liên hệ mật thiết với nhau, ngành xây dựng luôn là cánh tay phải đắc lực cho các doanh nghiệp bất động sản trong việc xây dựng và tìm quỹ đất mới. Trong năm 2021, mặc dù doanh thu và lợi nhuận của nhóm ngành xây dựng bị ảnh hưởng, tuy nhiên, với đà bật mạnh 3 tháng cuối năm và những dự án mới tăng vọt trong năm 2022, nhóm này được dự báo sẽ có sức bật mạnh hơn các nhóm ngành còn lại.
___________________________________________________________________
Bài này được chia làm 3 phần để tiện theo dõi và không quá dài. Anh/em quan tâm thì ghé trang cá nhân của mình trên TradingView để xem lại toàn bộ nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.