minhmango

VNINDEX tiếp tục đà tăng

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chỉ số VN-Index đã đạt mức cao nhất 3 tuần qua và đã có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp khi tăng 1% vào phiên hôm qua.
Dự báo trong phiên hôm nay, VN-Index và VN30 sẽ tiếp tục quán tính tăng điểm để kiểm định các kháng cự ngắn hạn lần lượt tại mốc 1.000 điểm (Đỉnh cũ, Bollinger ) và 905 điểm (đỉnh cũ). Sự giằng co có thể diễn ra mạnh tại đây và có khả năng nhóm cổ phiếu đầu cơ có thể xuất hiện áp lực giảm giá do chốt lãi.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.