kinikeo

Cập nhật VNINDEX tuần 1 tháng 11.2023

HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Xin chào mọi người, mình có một chút phân tích về VNINDEX như video đã ghi nhé. Dạo này mình rất bận nên không thể cập nhật thường xuyên, tuy nhiên mình mua cơ sở nên cũng chỉ để ý những biến động lớn của thị trường thôi.
Mong là mọi người có thể tham khảo được gì đó từ bài phân tích của mình. Chúc mọi người luôn giao dịch và đầu tư hiệu quả.
VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.