kinikeo

Cập nhật phân tích VNINDEX 14.7.23 - Tăng tiếp hay giảm?

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xin chào mọi người, lâu lắm mình mới cập nhật ý tưởng về phân tích biểu đồ VNINDEX vì mình đã nói là mình chỉ đợi để mua thêm cổ phiếu chứ không đánh phái sinh, nên đến một lúc nào đó xu hướng chuẩn bị có sự biến động thì mình mới cập nhật. Đây cũng chỉ là ý kiến của cá nhân mình, chỉ mang tính chất tham khảo nhé.
Trên hình ảnh mình cũng đã giải thích rất rõ ràng về sự kiến của mình.
Do đó, VNINDEX vẫn có thể lên đến gap 1200 trước khi giảm trở lại. Giảm bao nhiêu thì mình chưa biết được vì chỉ phân tích trên dữ liệu đã có. Mọi người ai chưa gom thì đợi giảm gom nhé, còn gom rồi thì có thể cân nhắc thoát, mình thì chỉ có mua thêm không có thoát đâu.
Giảm lại thì có thể thấp hơn đáy cũ hoặc cũng chỉ là kiểm tra lại râu tháng nhé (này đã phân tích ở các bài trước rùi nè).
Mọi người tham khảo ý tưởng để có kế hoạch nhé. Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.