kinikeo

Cập nhật VNINDEX tuần 3 tháng 2 (19/2/2023)

kinikeo Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Mình cập nhật phân tích về VNINDEX tuần 3 tháng 2 năm 2023.
Hiện tại thì mình dự kiến VNINDEX sẽ lên thêm một nhịp nữa trước khi giảm trở lại.
Việc giảm trở lại là giảm tiếp để tạo đáy mới hay chỉ là một sóng điều chỉnh để tiếp tục tăng thì mình sẽ có cập nhật sau khi có dữ liệu.
Vùng view lên có thể ở 1090 và 1140
Vùng kháng cự cứng nằm ở 1140 trùng với trendline nối các đỉnh (có thể là 1-3 hoặc A-C), SMA 200 D1 và Keylevel vùng đáy gần nhất.
Đây chỉ là phân tích cá nhân của mình, mang tính chất tham khảo.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
VNINDEX
Bình luận:
Chiều nay VNINDEX đã kéo đến vùng view đầu tiên nhé mọi người.
Bình luận:
VNINDEX về vùng 1040 này mà không bật lên thì khả năng là có thể còn giảm nữa nhé, vì đây là vùng SMA200 khung H4 và có thể SMA30 sẽ cắt xuống SMA200 nhé. Đây cũng đang ở vùng trendline dự kiến nối 2-4 của sóng chéo hoặc B-D của kênh tam giác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.