kinikeo

Cập nhật VNINDEX tuần 4 tháng 2 (26/2/2023)

kinikeo Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xin chào mọi người, mình tiếp tục cập nhật phân tích về biểu đồ VNINDEX tuần 4 tháng 2/2023.

1. Dự kiến của mình trong bài cập nhật trước vẫn còn hiệu lực chỉ thay đổi đáy 4 (hoặc D). Ngoài ra, mình bổ sung thêm một plan mới đó là chạy kênh song song hoặc sóng sói (Wolfe-wave) vì hiện tại RSI khung H4 phân kì đảo chiều.
Vùng view tăng vẫn là 1090 và 1140.

2. Trường hợp lực bán mạnh kéo RSI xuống và phá vỡ phân kỳ thì có thể sóng điều chỉnh (dự kiến là WXY như mình đã nêu trong video) đã chạy xong và bắt đầu vào sóng giảm.
Vùng view giảm đầu tiên là 980 - 1000; vùng tiếp theo là 930 và cuối cùng có thể là thấp hơn đáy cũ (khoảng vùng 850)

Trên đây là một số phân tích của của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
VNINDEX
Bình luận:
Plan chạy sóng chéo 12345 hoặc tam giác ABCDE phá sản nhé, nhưng plan chạy kênh song song, sóng sói hoặc chạy tiếp mô hình điều chỉnh WXYXZ vẫn còn hiệu lực. Phân kì H4 đã báo bull, tuy nhiên SMA H4 vẫn có thể cắt xuống, theo dõi tiếp tại vùng 1050.
Bình luận:
Vì chưa có dữ liệu gì mới cả, nên tuần này mình chưa có cập nhật mới nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.