ThangLeViet

Khi tiền còn rẻ hơn cả giấy!

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
1️⃣ Lãi suất đã quay trở lại lúc dịch Covid-19, nghĩa là tiền nhiều hơn nước sông Hồng mùa lũ.
2️⃣ Cung tiền M1 và M2 cho thấy lượng lớn tiền rút ra khỏi hệ thống NH và không quay trở lại (hơn 100k có lẽ). Phản ứng tự nhiên của loài người, là kiếm một nơi sinh lãi nhiều hơn gửi tiết kiệm, điều này đứa trẻ cấp 3 cũng biết phải bỏ vào chứng khoán.
3️⃣Tăng trưởng tín dụng vụt tăng 1 tháng vừa qua (nhanh hơn so với 6 tháng đầu năm), nhanh hơn cách Black Pink đến và đi khỏi VN.

👉 Câu thần chú em Thắng đã nói hàng chục lần "Tiền, dòng tiền và dòng tiền vào".
👉 Không mua là tiếc, đứng ngoài chảy nước miếng, 2 tháng nhìn index tăng 20% và cổ phiếu tăng 100%.
👉 Bán rồi cũng tiếc, phải nhảy bạch bạch vào giật lại hàng để bán vùng 1.300.
👉 Có kiến thức, khó cách mấy cũng ăn. Thiếu năng lực, mãi là con gà bị chăn.
--
💥 Đi học nào cả nhà ơi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.