ThangLeViet

Việt Nam có vỡ nợ trái phiếu không?

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Thấy nhiều anh em quan tâm vấn đề "vỡ nợ trái phiếu", Thắng xin phép chia sẻ quan điểm riêng như thế này:
  • Quy mô TT trái phiếu chiếm 16,28% GDP, thấp hơn so với quy mô tín dụng (200%) và Chứng khoán (110%). -> Quy mô TT nhỏ, có thể xử lý kịp thời, khác xa bối cảnh năm 2013.
  • Trong năm 2022, số lượng trái phiếu phát hành giảm 80% so với năm 2021 -> Xì hơi quả bóng trái phiếu.
  • Có khoảng 300.000 tỷ trái phiếu được mua lại 9 tháng đầu năm 2022, đa phần là bank và bđs -> Xử lý triệt để việc lợi dụng trái phiếu để thu hút vốn
    không hợp pháp theo Nghị định 65/2022.
=> Không có khả năng vỡ nợ trái phiếu
=> Vì DN phải gom tiền mua lại TP trước hạn -> Ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư và SX KD -> Lợi nhuận có thể giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.