ThangLeViet

Chu kỳ kinh tế có thật không? Phần 1

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Người ta đồn rằng cứ 10 năm lại có một lần thế giới khủng hoảng. Kinh tế Nhật khủng hoảng năm 1990 (đến nay vẫn tiếp tục suy thoái), đồng Bảng Anh khủng hoảng 1992, Đồng Baht Thái khủng hoảng 1998, Sự sụp đổ Lehman Brothers 2008 và gần đây nhất là đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới suy thoái. Liệu rằng Thế giới, Việt Nam đang bước 1 chân vào Cuộc khủng hoảng 2023.

Tôi không phải là chuyên gia kinh tế, cũng không phải là thầy bói, nhà tiên tri "Vanga" để cho anh em một quẻ rằng ngày mai thế nào hay có suy thoái kinh tế không. Việc của tôi là dựa trên những dữ liệu kinh tế và đánh giá các kịch bản xảy ra, khi đã lường trước được những Kịch bản, anh em có thể đặt ra Chiến lược cho từng hoàn cảnh. Bước đi trên 1 con đường tăm tối nhưng biết phải làm gì vẫn tốt hơn những người mù đi ngoài ánh sáng!

Hết phần 1...
Dạo này lười viết quá anh em ạ, chắc tôi phải chuyển qua làm video chém gió =))))
--
Chúc anh em có một ngày giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.