GKFXPrimeVN

WTIUSD - 17/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 64,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,90 với mục tiêu 65,70 & 66,13.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64,90, có thể tới 64,45 & 64,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.